cover

Duettvägens samfällighetsförening

Styrelsen

 

  

Ordförande

Alice Öhman

 

Duettvägen 18

 

Telefonnummer: 076-089 13 54

 


Mail: alice.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Ledamot

Ann-Christine Daljakt-Jansson

 

Duettvägen 159

 

Telefonnummer: 076-089 31 78

 

Mail: ankidj.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Ledamot

Anna Karlsson

 

Duettvägen 133

 

Telefonnummer: 070-729 97 78

 

Mail: anna.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Ledamot

Pertti Lapinlampi

 

Duettvägen 139

 

Telefonnummer: 076-803 35 44

 

Mail:pertti.duettsamf(a)duettsamf.com

 

 

Ledamot

Anita Eriksson (fr.Brf:en)

 

Duettvägen 203

 

Telefonnummer: 070-092 00 84

 

Mail:  anita.eriksson(a)duetten.org

 

 

Suppleant

Gabriella Eriksson

 

Duettvägen 119

 

Telefonnummer:  073-962 43 96

 

Mail: gabriella.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Suppleant

Petra Andersson

 

Duettvägen 133

Telefonnummer: 072-204 07 64

 

Mail: Petra.duettsamf@gmail.com

 

 

 

Extern revisor

 BoRevison i Sverige AB 

 

 

Medlemsrevisor

Ewa Bergfast       

Duettvägen 42

 

   Valberedning            

Ylva Helander

Duettv 163 (sammankallande)

Felicia Markus 

Duettv 151

 

 

Kalender

Filtrera
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Aktiviteter från:

Kommande aktiviteter

ViktigtHöststädning
Se informationsblad som delats ut och som ligger på hemsidan./Styrelsen