cover

Duettvägens samfällighetsförening

Styrelsen

 

  

Ordförande

Alice Öhman

 

Duettvägen 18

 

Telefonnummer: 076-089 13 54

 

Mailadress:
alice.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Ledamot

Ann-Christine Daljakt-Jansson

 

Duettvägen 159

 

Telefonnummer: 076-089 31 78

 

Mailadress: ankidj.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Ledamot

Petra Andersson

 

Duettvägen 133

 

Telefonnummer: 072-204 07 64

 

Mailadress: petra.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Ledamot

Pertti Lapinlampi

 

Duettvägen 139

 

Telefonnummer: 076-803 35 44

 

Mailadress: 
pertti.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Ledamot

Stig Carlsson

 

Duettvägen 193

 

Telefonnummer: 070-092 01 03

 

Mailadress:
stig.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Suppleant

Gabriella Eriksson

 

Duettvägen 119

 

Telefonnummer:  073-962 43 96

 

Mailadress: gabriella.duettsamf(a)gmail.com

 

 

Suppleant

Anna Carlsson

 

Duettvägen 32

 

Telefonnummer: 070-729 97 78

 

Mailadress:
anna.duettsamf@gmail.com

 

 

Extern revisor

 BoRevison i Sverige AB 

 

 

Medlemsrevisor

Ewa Bergfast       

Duettvägen 42

 

               

 Valberedning

Berit Liljegren (sammankallande)

 

Ylva Helander

Kalender

Filtrera
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Aktiviteter från:

Kommande aktiviteter