cover

Duettvägens samfällighetsförening

Anmäla fel

Gällande värme och belysning

2017-03-01 öppnade vi en felanmälantjänst via HSB Södertörn.

Tjänsten innebär att att du kan göra en felanmälan om du får problem med värmen i ditt hus och vår ytterbelysningen (avses vår gemensamma ytterbelysning)

Logga in med bankid på mitthsb.hsb.se eller mejla direkt till info.sodertorn(a)hsb.se

Du kan också ringa 08-608 68 00                                                          

Felanmälan mån-ons kl. 8.00 - 16.30 , torsdag kl. 8.00 - 18.00 , fre kl. 8.00 - 13.00

Fastighetsjour 08- 657 64 70, vid akuta skador efter kontorstid

Det går alltid bra att kontakta oss direkt vid frågor, se kontaktuppgifter eller mejla

info.duettsamf(a)gmail.com

Övriga fel som inträffar i ditt radhus ansvarar du själv för. Kontakta även ditt försäkringsbolag vid t.ex. en vattenskada inne i huset.