cover

Duettvägens samfällighetsförening

Ansvarsområden

Frågor - du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har frågor.

 

Allmänna fel

se även fliken boende-information

 

info.duettsamf(a)gmail.com

El/utebelysning

Alice Öhman

076-089 13 54

alice.duettsamf(a)gmail.com

Värme, vatten, 
avlopp / undercentralen

Alice Öhman

         

Pertti Lapinlampi

076-089 13 54

                    070-799 16 12 

alice.duettsamf(a)gmail.com

                                      pertti.duettsamf(a)gmail.com

Sopbehållarna

Alice Öhman


076-089 13 54

alice.duettsamf(a)gmail.com

Mark och trädgård

Alice Öhman

076-089 13 54

alice.duettsamf(a)gmail.com

Lekplatserna

Alice Öhman                              Anna Karlsson

076-089 13 54

070-729 97 98

alice.duettsamf(a)gmail.com

anna.duettsamf(a)gmail.com

Passerbricka/"droppe"

till tvättstugan

Alice Öhman

Anki Daljakt-Jansson 

 

076-089 13 54

076-089 31 78

 

 alice.duettsamf(a)gmail.com

ankidj.duettsamf(a)gmail.com

 

Garage och parkering

Alice Öhman

Anki Daljakt-Jansson

076-089 13 54

076-089 31 78

alice.duettsamf(a)gmail.com

ankidj.duettsamf(a)gmail.com

Köplats Garage/p-plats

se fliken boende-information

Tvättstugan

Alice Öhman

076-089 13 54

info.duettsamf(a)gmail.com

Samlings- festlokalen

Alice Öhman

076-089 13 54

info.duettsamf(a)gmail.com

Bastun

Pertti Lapinlampi

070-799 16 12

Sms.a eller ring

Hemsidan

Anki Daljakt-Jansson

076-089 31 78

ankidj.duettsamf(a)gmail.com

Förvaltare

HSB Södertörn